Postal Codes of Rajshahi City Area

 The Postal Codes of the Rajshahi City Area are given below. Rajshahi is a beautiful city in Bangladesh. Rajshahi is called the city of education.


Postal Codes of Rajshahi City

Rajshahi6000
Rajshahi Police Line6000
Hetemkha6000
Rajshahi Railway Station6000
Rajshahi Medical College6000
Postal Complex6000
Rajshahi night6000
Rajshahi College6000
Ghoramara6100
Shaheb Bazar6100
Ghoramara Night6100
Horipur6201
Rajabari Hut6201
Miapur6201
Rajshahi Court6201
Rajshahi Cantt6202
Sapura6203
Kazla6204
Rajshahi University6205
Budhpara6205
Binodpur Bazar6206
Padma R/A6207Read More
Post a Comment (0)
Previous Post Next Post